Związek Gmin Jeziorak Iława
Najdłuższe jezioro w Polsce  27, 45 km
WARMIA - MAZURY WARMIA - MAZURY WARMIA - MAZURY WARMIA - MAZURY WARMIA - MAZURY WARMIA
FOTO FOTMUS
Copyright © 2016 ZWIĄZEK GMIN JEZIORAK POJEZIERZE IŁAWSKIE
Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli to akceptujesz pozostań na stronie.
Obszar jeziora Jeziorak to teren Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.Jest to obszar chroniony.
Związek Gmin Jeziorak
Pojezierze Iławskie
STATEK ASCENIZACYJNY - DBAMY O CZYSTOŚĆ NASZEGO AKWENU
Historia powstania Związku Gmin Jeziorak
Związek Gmin Jeziorak w ramach swojej działalności prowadzi od ponad 6 lat projekt pn. Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak. W ramach tego projektu stworzona została i funkcjonuje system pomostów pływających i stacjonarnych wyposażonych w toalety i kosze na śmieci. Jest to jedyny w Polsce tak kompleksowy system odbioru nieczystości z jeziora przy użyciu pływającej jednostki asenizacyjnej.

Rozwój infrastruktury turystycznej wokól jeziora Jeziorak

W wyniku realizacji tego projektu, Związek Gmin „Jeziorak” stworzył pierwszy w Polsce kompleksowy system odbioru nieczystości płynnych i stałych z marin. W ramach zrealizowanego projektu utworzony został system zbudowany z trzech podstawowych elementów:

- portu z pełnym wyposażeniem przeznaczonym do obsługi jednostek pływających

- jednostki asenizacyjnej - 14 metrowy specjalistyczny statek do odbioru odpadów stałych I płynnych

- pomostów pływających i stałych wyposażonych w toalety przenośne i kosze na śmieci. Większość pomostów zostało zlokalizowanych przy brzegach wysp na Jezioraku i dlatego zdecydowano się na zakup kilkunastu pomostów pływających, które wraz ze zmieniającym się stanem poziomu wody zmieniają swoje położenie, co ułatwia użytkowanie ich, a przede wszystkim nie obciąża środowiska.

Stworzony system odbioru nieczystości jest niezwykle skutecznym sposobem zapobiegania degradacji środowiska. W kwietniu przed rozpoczęciem sezonu pracownicy ZGJ opływają wszystkie lokalizacje, ustawiają kosze na śmieci, toalety przenośne i pomosty pływające. Rozstawionych zostaje 40 koszy na śmieci i 30 toalet przenośnych. Przy 27 pomostach jednorazowo miejsce do cumowania znajduje około 350 jachtów.
Burmistrz Iławy
Przewodniczacy Zarzadu
Adam Żylinski
Zarząd Związku Gmin Jeziorak
Wiceprzewodniczacy Zarzadu
Krzysztof Harmacinski
Czlonek Zarzadu
Rafal Ryszczuk
Czlonek Zarzadu
Krzysztof Pietrzykowski
Wójt Gminy Iława
Burmistrz Kisielic
Burmistrz Susza
Dyrektor  ZGJ
Rafal Wisiński
Księgowość
Agnieszka Bronikowska
Księgowość
Kamila Skonieczna
Kapitan statku
Stefan
Leppert
Bosman ZGJ
port Iława
Rafał
Wisiński